Standbouwreglement

Eigen standbouw

In geval van eigen standbouw is het noodzakelijk dat je jouw standbouwtekeningen ter goedkeuring overlegt. Jouw ontwerp wordt op o.a. type locatie, afmetingen locatie, technische aspecten en mogelijke omgevingsfactoren op de gehuurde locatie getoetst.

Mail een technische tekening inclusief afmetingen, alsmede een visual naar standkeuringen@jaarbeurs.nl. De uiterste deadline van insturen staat in het Serviceportaal/Klantenportaal.

Minimale eisen aan standbouw

Elke exposant is verplicht scheidingswanden te plaatsen. Het aantal wanden is afhankelijk van het type locatie. Voor een rijlocatie zijn een achterwand en 2 zijwanden verplicht. Voor een hoeklocatie zijn een achterwand en 1 zijwand verplicht. Voor een koplocatie is enkel een achterwand verplicht. Wanden moeten een minimale hoogte hebben van 2,50 meter. Je kunt géén gebruik maken van de achterwand en/of zijwand(en) van jouw buurstand(s). Heb je een eilandlocatie, dan is er geen verplichting tot het plaatsen van wanden. Bij alle standtypen geldt dat de vloer van jouw standlocatie bedekt dient te zijn.

Hoogte

De voorgeschreven hoogte van wanden en objecten in jouw stand is 2,50 meter. Hoger bouwen dan 2,50 meter is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring van jouw buurstand(s) en van Jaarbeurs. Houd in het ontwerp rekening met de maximale hoogte van de hal! Wanden hoger dan 2,50 meter dienen aan beide zijden netjes afgewerkt te zijn. Op de achterzijde van jouw wand(en) is het niet toegestaan jouw logo te plaatsen tenzij je hiervoor schriftelijke toestemming heeft van Jaarbeurs en van jouw buurstand(s).

Als je in jouw stand een object wilt plaatsen hoger dan 2,50 meter, geldt hier de regel dat dit object minimaal 1 meter vanaf de wanden met jouw buurstand(s) geplaatst is. Plaatsing binnen 1 meter vanaf de wanden met de buurstand(s) is enkel mogelijk na schriftelijke goedkeuring van de buurstand(s)

Na het indienen van jouw standbouwtekening verstrekt Jaarbeurs je, indien nodig, de contactgegevens van jouw buurstand(s).

Wanden

Vooral deelnemers met een eilandstand of kopstand komen soms wandruimte tekort. Extra wandruimte kan dan worden gecreëerd langs het gangpad. Een logische oplossing, maar andere exposanten en bezoekers worden geconfronteerd met een uitzicht op een blinde wand.

Mocht je wandruimte tekort komen, dan kun je binnen jouw standruimte extra wandjes maken op 1 meter binnen de rooilijn van jouw stand. Zo houdt jouw stand een open karakter.

N.B.: Elke gangpadzijde van een standlocatie mag voor maximaal 50% worden dichtgebouwd, met een maximum van 5 meter, tenzij de organisatie van de beurs schriftelijk anders oordeelt. Hierbij behouden wij ons het recht voor om desnoods zonder opgave van redenen andere voorschriften te geven.

Etage

Etagebouw is altijd hoger dan 2,50 meter en is alleen toegestaan mits je de organisatie van de beurs hierover hebt geïnformeerd (etagebouw is niet op alle beurzen toegestaan) en mits dit minimaal 1 meter van jouw buurstand(s) verwijderd blijft.

Bij etagebouw heb je naast de goedkeuring van Jaarbeurs ook de goedkeuring van de Brandweer en de gemeente Utrecht nodig.

Hieronder vind je contactgegevens:

Dienst stadsontwikkeling
De heer C. Hoppenbrouwer
E-mail: c.hoppenbrouwer@utrecht.nl
Tel:  030 – 2864644

Brandweer Utrecht  afdeling bouw- en woningtoezicht

afdeling Pro-actie en preventie
De heer J. Verlaan
E-mail: j.verlaan@vru.nl 
Tel: 088 – 8784127

Gangpaden

Gangpadoverschrijdende standbouw is niet toegestaan. Daarnaast verzoeken wij je jouw activiteiten tot jouw standruimte te beperken en dus displays en producten binnen jouw stand te houden.

Technische voorzieningen

Technische voorzieningen (elektra, water, perslucht) komen uit de kabelgoten, c.q. putten in de vloer. Houd in jouw standontwerp rekening met de locatie van toevoer van deze voorzieningen binnen jouw standruimte. Zo voorkom je dat er nodeloos leidingen door jouw stand lopen. Een andere oplossing is het leggen van een verhoogde vloer waaronder je de leidingen kunt laten trekken.

Voorkom geluidsoverlast

Zorg ervoor dat anderen geen hinder ondervinden van de activiteiten op jouw stand. Met name geluidsoverlast kan erg storend zijn voor omliggende standhouders die gesprekken voeren met klanten. Wij verzoeken je om jouw directe buren vooraf te informeren als je op de stand activiteiten organiseert die mogelijk tot enige overlast kunnen leiden.
Als je gebruik gaat maken van live of versterkt geluid, dien je toestemming te vragen aan de organisatie van de beurs. Wij behouden ons echter altijd het recht voor de toestemming in te trekken in geval van (geluids-) overlast.

Voor vragen naar aanleiding van de standbouwvoorschriften kun je contact opnemen met onze afdeling Customer Service.